Znalecká činnost Stavební činnost Kontakt
Odeslat e-mail

Oprávnění k výkonu činností:

Autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby

Certifikát QEN

Stavební činnosti:

  • vypracování projektové dokumentace staveb
  • vedení realizace staveb
  • autorský nebo technický dozor nad realizací stavby
  • zastupování stavebníka při stavebním řízení


  Design by DHweb