Znalecká činnost Stavební činnost Kontakt
Odeslat e-mail

Soudní znalec

Znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Brně ze dne 8.října 1997 v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí se spec. nemovitosti a v oboru stavebnictví, odvětví stavby obytné a stavby průmyslové.

QEN

QEN - expert v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí

Certifikát QEN

Odhadce:

Oceňování majetku pro věci nemovité.

Koncesní listinaNabídka služeb:

Způsoby oceňování:

 • oceňování nemovitostí podle cenových předpisů
 • oceňování nemovitostí nákladovým způsobem
 • oceňování nemovitostí výnosovým způsobem
 • oceňování nemovitostí porovnávacím způsobem
 • tržní oceňování nemovitostí
 • ocenění majetku obvyklou cenou

Účely oceňování:

 • převod vlastnictví kupní smlouvou
 • převod vlastnictví darovací smlouvou
 • stanovení ceny věcných břemen
 • vypořádání dědictví
 • vypořádání společného jmění manželů
 • vypořádání podílového spoluvlastnictví
 • pro peněžní ústav při ručení nemovitostí za poskytnutý úvěr
 • pro restituční řízení
 • pro konkurzní řízení
 • znalecký výpočet výše majetkové újmy
 • informativní ocenění jako podklad pro ekonomické rozhodování, apod.

Objekty oceňování:

 • rodinné domy
 • chaty, chalupy
 • garáže
 • studny
 • činžovní domy
 • byty
 • administrativní budovy
 • provozní objekty
 • inženýrské stavby
 • veškeré druhy pozemků - stavební, ostatní, zemědělské, lesní
 • lesní porosty
  Design by DHweb